Daar AQUACEL eerder als merk geregistreerd was, brengen we de toestellen nu onder de naam AQUAVIBRACELL op de markt en hebben we dit ook als merk geregistreerd. De toestellen brengen de watercellen terug tot leven, laten ze vibreren, vandaar de naam.

De AQUAVIBRACELL toestellen transformeren uw dood leidingwater in gezond, levend water.

Bovendien energetiseren en vitaliseren de AQUAVIBRACELL toestellen het water, verminderen ze het chloorgehalte in het water en verrijken ze het water met extra zuurstof.

De AQUAVIBRACELL toestellen mag men niet met een waterfilter of een chemisch behandelingssysteem vergelijken.

De werking van de AQUAVIBRACELL toestellen is gebaseerd op twee principes:

1 Een welberekende verwerveling van het water d.m.v. een met goud beklede verwervelingsschijf, naar de principes van Victor Schauberger, die volgende effecten in het doorgestroomd water veroorzaakt:

  • het oplossen en wissen van alle opgeslagen informatie en frequenties in het watergeheugen door het breken van de waterclusters. Door contact met allerlei stoffen, zelfs giftige stoffen, blijven immers substanties en informatie hiervan in het leidingwater traceerbaar, ook na meervoudige filtratie en reiniging.
  • het afscheiden van chloor en schadelijke gassen
  • het inbrengen van verse zuurstof; water verrijkt met zuurstof heeft in hoge mate een reinigend effect
  • het omzetten van agressieve kalk in onschadelijke kalkstof dat niet meer massief kan uitharden op de wanden 

2 Na deze verwerveling stroomt het geneutraliseerde water over geïnformatiseerde kristallen (met de informatie van 69 spoorelementen en mineralen + levensvitaliserende en energetiserende frequenties) en worden de waterclusters met deze nieuwe, positieve informatie opnieuw geïnformatiseerd en op het lichaam overgedragen. Deze positieve informatie is te vergelijken met deze van natuurlijk bronwater die over talrijke turbulente watervalletjes, rotsen en mineralen gestroomd heeft en daaraan zijn topkwaliteit te danken heeft.

Deze nieuwe informatisering van het water is onder een elektronenmicroscoop duidelijk zichtbaar. De kristallijn structuren van het water zijn immers terug in een neutrale vorm georiënteerd.

AQUAVIBRACELL toestellen onderscheiden zich van andere toestellen daar ze het water opnieuw formatteren en verrijken met zuurstof.

De toestellen energetiseren het leidingwater op een unieke manier. Zelfs een eenmalige consumptie van 1 liter AQUAVIBRACELL water heeft een meetbaar positief effect op het bloedbeeld van de mens (met een donkerveld microscoop te meten - zie testen).

Bovendien hebben de AQUAVIBRACELL toestellen een ontkalkende werking. Er wordt geen kalk gefilterd, maar de kalk wordt in het water zodanig getransformeerd dat het zich niet meer massief op de oppervlakten vasthecht, maar grotendeels zwevend in het water blijft zodat enkel een klein deel fijnkorrelig afgezet wordt (gemakkelijk met een doek te verwijderen).

De AQUAVIBRACELL technologie is niet enkel op leidingwater toepasbaar, maar kan ook gebruikt worden voor het energetiseren en vitaliseren van verschillende dranken daar veel dranken voor een groot deel uit water bestaan.

 
   
 
Contacteer ons